پتک، چکش و انواع آنها

پتک، چکش و انواع آنها

معرفی انواع پتک و چکش چکش و نمونه های بزرگتر و بلندتر آن که به نام پتک شناخته می شود، از قدیمی ترین ابزارهای ساخت دست انسان است. این ابزار در قدیمی ترین اکتشافات باستان شناسی در مصر، بین النهرین و دیگر تمدن های دوران قدیم یافت شده است و اثر آن بر روی زندگی […]

ادامه