مقایسه بکس شش پر و دوازده پر

مقایسه بکس شش پر و دوازده پر

مقایسه بکس ۶ پر با بکس ۱۲ پر سوالی که دائماً از ما پرسیده می شود  این است که کدام  بکس، (۶ پر  یا ۱۲ پر)، بهتر است؟ در پاسخ باید گفت” به کاری که می خواهید انجام دهید بستگی دارد.” در ادامه با ویژگی  و مزایای هر یک آشنا خواهید شد و در این […]

ادامه