آشنایی با انواع متر

آشنایی با انواع متر

انواع متر و کاربردهای آن از ابزارهای اندازه گیری پرکاربرد در دنیای ابزار، متر می باشد. به دلیل اینکه این وسیله معیاری برای اندازه گیری است، می بایست طوری طراحی و ساخته شود که کوچکترین خطایی نداشته باشد. همانطور که می دانید، این وسیله برای مصارف خانگی، صنعتی و عمومی و در شاخه های مختلف […]

ادامه